Genetyka nowotworów

Szacuje się, że w etiologii 5-10% nowotworów istotną rolę odgrywają mutacje genowe, które mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie (dziedziczone). Wiedza na ten temat stale się poszerza i aktualnie znanych jest kilkaset genów korelowanych z ryzykiem zachorowania na nowotwór.

Diagnostykę genetyczną w kierunku obecności zmian w genomie predysponujących do zachorowania na nowotwór proponujemy:

  • osobom chorym na nowotwór
  • osobom zdrowym, których bliscy krewni chorują na nowotwory
  • wszystkim osobom zainteresowanym profilaktyką.

Zakres badań diagnostycznych zależy m.in. od rodzaju nowotworu. Diagnostyka może obejmować zmiany najczęstsze, ale w przypadku ich braku należy rozważyć dalsze badania. Zawsze rekomendujemy konsultację genetyczną w celu doboru odpowiedniego testu oraz w celu interpretacji badań już wykonanych.